Startsida

Välkommen till Hallands Arkivförbund

Hallands Arkivförbund (HAF) är en ideell förening som bildades år 2000. Förbundet är ett utvecklings- och samarbetsorgan för förenings- och folkrörelsearkiv, näringslivsarkiv och andra enskilda arkiv i Hallands län.

Förbundets medlemsarkiv har till huvuduppgift att i samverkan med arkivförbundet samla, strukturera, bevara och tillgängliggöra enskilda arkiv i Halland. I förbundet ingår fyra medlemsarkiv och för utförlig info, se ”Medlemmar”:

  • Folkrörelsernas arkiv i norra Halland – i Varberg
  • Nykterhetsfolkets länsarkiv i Halland – i Varberg
  • Folkrörelsernas arkiv i södra Halland – i Halmstad
  • Hallands Näringslivsarkiv – i Halmstad